ผลิตภัณฑ์
 สุขภาพและความงาม

11-20 เมษายน 2561

14เมษายน2561 ขอให้สุขสันต์วันมหาสงกรานต์และวันครอบครัวฯ

ความเป็นมาของวันสงกรานต์ มีในพระบาลี เล่าเรื่อง ธรรมบาล ซึ่งเป็นหน่อพระบรมพงศ์โพธิสัตว์ เกิดในตระกูลพราหมณ์ ธรรมบาล แปลว่า ผู้รักษาธรรม ตะกูลพราหมณ์นี้ปฏิบัติศ๊ลห้ากรรมบถสิบ เมื่อธรรมบาลอายุ16ปีได้ไปศึกษาวิชาการที่ เมืองตักศิลา วันหนึ่งธรรมบาล เห็นคนที่มีอายุอ่อนกว่าได้ตายลง จึงเข้าไปถามอ.ว่า "บุคคลนี้ยังไม่แก่ทำใมจึงตาย" อาจารย์ก็บอกว่า "ขึ้นชื่อว่า ความตายนี้ไม่มีนิมิตรเครื่องหมาย" ธรรมบาลฟังก็แปลกใจ ว่าในเขตและคนที่บ้านของเขาไม่มีใครตายก่อนแก่ อาจารย์ก็อยากจะสอบความจริง จึงเอากระดูกคนตายห่อเข้าแล้วเขียนจดหมายถึงบิดาของธรรมบาล ว่า"เวลานี้ธรรมบาล ลูกชายที่ส่งมาเรียน นั้นตายเสียแล้ว การจะนำศพมาส่งนั้นไม่สะดวก จึงได้เผาแล้วส่งกระดูกมาให้"ชาวบ้านชาวเมืองพ่อและแม่ของธรรมบาล เขาต่างยืนยันว่า "อย่างไรลูกชายเขาต้องไม่ตายแน่"การสอบสวนเกิดขึ้น อาจารย์ยอมรับ เพราะอยากพิสูจน์ในสิ่งที่ธรรมบาลเคยปรารภไว้ การที่พราหมณ์ตระกูลนี้รักษากรรมบถ10 มาหลายชั่วอายุคนแล้ว ด้วยผลของความดีนี้ จึงไม่มีใครตายในระหว่างอายุก่อนสิ้นอายุขัย วันหนึ่ง ท้าวมหาพรหม ต้องการประกาศความดีของธรรมบาล จึงลงมาจากชั้นพรหม แสดงตนเป็นพรหม ประกาศให้ผู้คนในเมืองที่ประชุม แล้วก็ถามคำถาม3ข้อ มีเงื่อนไขว่า ธรรมบาลแก้ไม่ได้จะต้องตาย 1.เวลาเช้าราศรีอยู่ที่ใหน 2.เวลากลางวัน ราศรีอยู่ที่ใหน 3.เวลากลางคืน ราศรีอยู่ที่ใหน จึงให้เวลาเจ็ดวัน วันที่หก ธรรมบาลไม่ยอมให้ใครฆ่าตาย ยังคิดไม่ได้ จึงหนีไปป่า ไปนอนโคนต้นไม้ใหญ่ ได้ยินนกอินทรีปลอมสองตัวผัวเมียและคุยกัน ถึงปัญหาสามข้อ นกอินทรีผัวตอบนกอินทรีเมียได้ ซึ่งเป็นพรหมแปลงมา ธรรมบาลฟังภาษาสัตว์ได้ จึงตอบปัญหาสามข้อได้ เช้าราศรีอยู่ที่หน้า กลางวันราศรีอยู่ทีอก กลางคืนราศรีอยู่ที่เท้า เมื่อกลับมาบ้านและตอบปัญหาธรรมนี้ได้กับท้าวมหาพรหม แต่ธรรมบาลไม่อยอมตัดเศียรพรหม ด้วยแจ้งว่าเราตอบได้เพราะสัตว์และเรามีกรรมบถ10 ในพระบาลีมีเพียงเท่านี้ก็จบ แต่ต่อไปเป็นเรื่องของพราหมณ์แต่งเพิ่มขึ้นที่มีธิดา 7 นำพานทองมารองรับเศียรนั้น เพราะกลัว ไฟไหม้ในอากาศ น้ำมหาสมุทรเหือดแห้ง เป็นเรื่องของพราหมณ์ เพราะพรหมไม่มีเลือด พรหมก็ดี เทวดาก็ดี ไม่มีใครฆ่าได้ ฆ่าเท่าไหร่ก็ไม่ตาย ถ้าไม่ถึงอายุขัยที่จะจุติ พรหมเขาไม่มีเมีย ไม่มีผัว ไม่มีเพศ จะมีธิดาได้อย่างไร ท้าวมหาพรหมต้องการสรรเสริญความดีของธรรมบาลและตระกูลพราหมณ์ที่มีศีลห้าและกรรมบถ10เท่านั้น นี่คือที่มาของวันสงกรานต์จากการแต่งเพิ่มขึ้นของพราหมณ์ จึงทำให้เกิดมีการสังคยานาพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหลายครั้งโดยพระอรหันต์และพระเถระในแต่ละยุคสมัย เพื่อไม่ให้ผู้นอกพระศาสนามาดัดแปลง พระธรรมพระวินัยและคำสั่งสอน จึงมีพระไตรปิฎกเป็นคำสั่งและคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้า มาถึงปัจจุบันนี้๒๕๖๑ปีแล้วฯ

13 เมษายน2561

ประกาศสงกรานต์ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ปีจอ (ผีเสื้อผู้หญิง ธาตุดิน) สัมฤทธิศก พระพุทธศักราช ๒๕๖๑ ทางจันทรคติเป็น อธิกมาส ทางสุริยคติ เป็นปกติสุรทิน วันที่ 14 เมษายน เป็นวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันเสาร์ แรม 14 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ เวลา 08 นาฬิกา 56 นาที 57 วินาที
นางสงกรานต์ ทรงนามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหารเนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืนมาเหนือหลังนกยูง เป็นพาหนะ ตำราพรหมชาติทำนายวันมหาสงกรานต์ ตรงกับวันเสาร์ จะเกิดอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลิงมีโจรผู้ร้าย คนป่วยไข้เจ็บหนัก วันเถลิงศก๑๓ เมษายนตรงกับวันศุกร์ พ่อค้าวานิช ค้าขายในต่างประเทศ จะประกอบด้วยพัศดุเงินทองและความสุขเป็นอันมากฯ

การมองเห็น ปัญหาและอุปสรรค อยู่ที่ตัวเราหรือผู้อื่น เป็นผู้ทำให้มันเกิดขึ้น เมื่อมีปัญหา เราโทษใคร โทษตัวเรา หรือ โทษผู้อื่น เมื่อมีปัญหา จะหนีปัญหา หรือจะสู้ เอาชนะปัญหานั้น ถ้าไม่คิดสู้ ก็ปล่อยให้ชีวิตเหมือนขอนไม้ที่ลอยน้ำไป ถ้าคิดสู้ก็ต้องมีหางเสือหรือท้ายเรือ เดินหน้าต่อไป ประเทศไทยเราเข้าสู่สังคมแบบตัวใครตัวมัน ไม่มีใครเป็นธุระให้ใครได้ ทุกคนต่างแข่งขันเพื่อความอยู่รอด การพึ่งตนเองได้ การช่วยตนเอง การสอนตนเองให้ได้เท่านั้น ที่จะอยู่รอดและไม่จำต้องพึ่งผู้อื่น ในสังคมปัจจุบัน หากวันนี้ไม่เตรียมการ และการวางแผน ไม่ว่าเรื่องสุขภาพ การเงิน เมื่อเดินเข้าไปสู่ความเจ็บป่วย และความยากจน ผู้คนก็จะมีแต่ความทุกข์ยากและทรมานมาก มีเงินแต่มีโรคประจำตัวก็ไม่มีความสุข ยิ่งไม่มีเงินและป่วยด้วยมีโรคประจำตัวด้วยแล้ว ก็ไม่มีใครจะมาช่วยได้ ปัจจุบันการสร้างเงิน และการสร้างสุขภาพที่ดี ให้ปลอดจากโรคร้ายและโรคเรื้อรัง ผู้คนเขาทำอะไรกันอยู่และ ทำอย่างไรกันกับเรื่องเหล่านี้ ฯ

เราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ ด้วยเริ่มต้นด้วยการเก็บที่นอน การเริ่มต้นจากผู้ที่รู้ข่าวดีนี้ก่อน แล้วส่งต่อให้เพื่อนในไลน์ ในเฟสบุ๊ค ในที่ทำงาน ในทุกคนที่ท่านรู้จักให้มีการกระจายข่าวประเสริฐ ที่จะช่วยให้คนไทยมีอายุยืน ปลอดจากโรคร้ายและโรคเรื้อรัง คนไทยจะรวย ทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี ถ้าเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่โลกยังรักษาไม่ได้ แต่สมุนไพรไทยทำได้แล้ว ให้มาพิสูจน์และนำผลิตภัณฑ์นั้น ออกขายให้ได้ทั่วโลก มันมิใช่ผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่ง แต่หากมันเป็นสมบัติของคนไทยทุกคนที่จะเป็นเจ้าของ ไม่ใช่นายทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ซึ่งผลประโยชน์ไม่ได้ทำให้เกิดกับคนไทยทุกคน อย่างเช่น น้ำประปา ไฟฟ้า เหมืองแร่ ก๊าซ น้ำมัน ฯลฯ ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นถูกผูกขาด ผลประโยชน์ที่ควรจะเป็นของคนไทยทุกคน แต่คนไทยที่ไม่ได้รวยขึ้น หากแต่ชนชั้นนายทุน กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ที่รวยมากขึ้น วันนี้วันที่คนไทยควรจะได้ผลประโยชน์จากสมุนไพรไทย ทรัพยากรธรรมชาติของไทย ต้องรวมตัวและช่วยกัน และเราจะเปลี่ยนแปลงโลกพร้อมสร้างตำนานไปด้วยกัน จากคนหนึ่งคน ไปเป็นสิบ ร้อย พัน หมืน แสน ล้าน และหลายล้านคน มันง่ายที่การร่วมกันในมาร์เก็ตแชร์ ที่ให้ผลประโยชน์ร่วมกันที่ง่าย เร็วและทวีคูณ เราทำได้ ความคิดมีตัวตน คนอย่างพวกเราก็จะเป็นและยิ่งใหญ่ในสิ่งที่เราคิดและในสิ่งที่เราทำฯ

 

หากเราทำงานประจำ มาโดยตลอด เราจะถูกผู้อื่นตีกรอบทางความคิด ให้ทำให้ปฏิบัติ การคิดนอกกรอบ ความคิดสร้างสรรค์ผลงานทำได้ยาก ทำสิ่งเดิมๆ อะไรเคยทำก็ทำตามกันไป ถ้าหัวหน้าหน่วยไม่คิดไม่ทำไม่สร้างสรรรค์ผลงานใหม่ๆ ทุกอย่างไม่มีการพัฒนา มันจบ กว่าสามสิบปีถึงห้าสิบกว่าปีมานี้ คนไทยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องสุขภาพ มีคนป่วยล้นโรงพยาบาล การเข้าตรวจรักษารอกันเป็นวัน การรักษาก็มีแต่การให้ยาฝรั่ง คนทำงานด้านนี้รักงานด้านนี้ก็มีน้อย คนที่ทำงานด้วยแพชชั่นอยากช่วยคน ดูแลคน ไม่ค่อยมี ดูหน้าก็รู้ วันนี้มีแต่ผู้ช่วย ตัวจริงไม่ค่อยมี วันนี้ใครลองป่วยแล้วลองไปอยู่โรงพยาบาลดู ปณิธานไว้ว่าจะไม่ยอมเจ็บไข้และป่วยด้วยโรค เราป้องกันได้ทำใมเราจะต้องไปอยู่โรงพยาบาลให้ทุกข์ทรมานฯ

21/3/61

 

18/3/61

เวลานี้ประเทศของเรา มีคนไทยที่มีโรคประจำตัวแล้วไม่ต่ำกว่า18ล้านคน ประเทศของเราต้องซื้อยาเคมี จากบริษัทต่างชาติ เราต้องใช้ภาษีของประชาชน เป็นงบไม่ต่ำปีละกว่า 2แสนล้านบาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายของปชช. ที่รักษากับเอกชน ในการรักษาคนไทยด้วยกัน ก็ต้องรักษากันไปจนกว่าจะตาย คำถามทำใม เราถึงไม่กลับมาหายาไทยเรา ถ้ายาไทยเราบรรเทาและรักษาได้จริง ผู้เป็นใหญ่ในบ้านในเมือง เขาคิดเรื่องนี้กันอย่างไร ถ้าทรัพยากรของไทยเรามีค่ามหาศาล เราจะช่วยกันทำให้คนไทยรวยจาก สมุนไพรไทย เราคิดกันได้หรือไม่ หรือต้องรอให้คนต่างชาติมาเอาผลงานของเราไป แล้วคนไทยก็ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรเลย จากสมุนไพรไทย เราต้องการให้เป็นอย่างนั้นหรือไม่ ถ้าไม่ เราต้องหาคนร่วมอุดมการณ์ทำการใหญ่นี้ ที่จะเป็นตำนาน ให้ดัง อย่างหนังละคร บุพเพสันนิวาส พร้อมกันหรือยัง ช่วยตอบที หรือต้องการให้เราขายลิขสิทธิ์ไปให้กับผู้อื่น ขายให้บริษัทนายทุนชาวต่างชาติ บริษัทกามเทพตัดช่องน้อยแต่พอตัว แล้วก็ไม่ต้องคิดถึงสิ่งที่คนไทย ที่ควรจะได้ผลประโยชน์มหาศาลที่ควรจะเป็นของคนไทยทุกคน อย่างนั้นใช่หรือไม่ฯ

 

 

ป้องกันดีกว่ารักษา คนไทยป่วยด้วยโรคร้ายและโรคเรื้อรังสูงอันดับหนึ่งของโลก สถิติบอกอะไรเรา ถ้าเรายังคิดไปตายเอาดาบหน้า แก้ที่ปลายทางหวังพึ่งหมอ เราควรถามตัวเองว่าวันหนึ่งๆ สมุนไพรไทยมีพันๆชนิด เคยทานตกถึงท้องกันบ้างใหม น่าเสียดายที่คนไทยไม่รู้จักของดี ปีหนึ่งตายไม่ใช่น้อย ห้าสิบล้านคนมานาน ่เพิ่งหกสิบห้าล้านคนในปีนี้ มันบอกอะไรเรา มันวิกฤตมาก รพ ในกทม ไม่มีเตียงแล้วและ รพ เอกชนก็เกิดขึ้นมากมาย น่าเศร้าใจ เมืองไทยไม่มีแผนอะไรในเรื่องนี้ คนไทยกลัวยาไทย มากกว่ากลัวหมอ กลัวโรค

ความก้าวหน้าแห่งความคิดของมวลมนุษย์ มาจากผู้เกิดความสงสัย ผุ้ซักถาม ผู้คัดค้าน และผู้ต้องการหลักฐานมาประกอบเหตุผล เราจะช่วยตัวเรา เราจะช่วยสังคมเศรษฐกิจ ได้อย่างไร เราจะช่วยผู้คนให้ลดจากการเจ็บป่วยจากโรคร้ายและโรคเรื้อรังในไทยได้อย่างไร เราจะช่วยให้คนมีเงินได้อย่างไร ผู้คนต่างตื่นเต้นกับวิชาNLPของตะวันตก มีการสอนแนวความคิดให้ตนเองประสบความสำเร็จ ทุกสิ่งที่สอนแล้วนำมาถ่ายทอด ล้วนแต่ต้องการให้ผู้อื่นมีความสำเร็จทั้งนั้น ท่านมีปรัชญาและแนวคิดแล้ว เรามีความยินดีอย่างยิ่ง ได้โปรดแนะนำเราว่า เราจะทำอย่างไร เรามีผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเท่าที่โลกเคยมีมา เราจะทำอย่างไรกันให้ผู้คนได้ลดจำนวนคนป่วยลง และทำอย่างไรให้คนรวยด้วยผลิตภัณฑ์ ที่มีประโยชน์ต่อชาวโลกและชาวไทย เราขอขอบคุณ ในความกรุณาของท่านที่จะแจ้งให้เราทราบ ถึงวิธีการของท่าน ให้เราได้รู้ ว่าจะให้เราทำอย่างไร ขอขอบคุณอีกครั้ง จากสมุนไพรกามเทพ ฯ

 

6มีนาคา 2561

คนหาขุมทรัพย์ ขุมทอง มหาสมบัติ ก็หากันไม่เจอ คิดกันไม่ออกว่า ของที่โลกต้องการแต่ยังหาไม่พบ มันมีคุณค่ามีราคา มันจะรวยมหารวย แต่มองกันไม่ออก คิดกันไม่ได้ น่าเสียดายจริงๆ วันนี้อ่านข่าว เรื่องประมงต่างด้าว ยังเก็บข้อมูลต่างด้าวด้วยม่านสายตา ยังทำไปไม่ถึงใหน นายกฯโมโหมาก เรื่องแรงงานต่างด้าวและ พูดถึงขุมทรัพย์จากการส่งออกทางทะเลกว่าปีละ2แสนกว่าล้านบาท ที่ทำเงินเข้าไทย จากทรัพยากรทางทะเลของไทย แต่ไม่มีใครู้เลยว่า ทรัพยากรจากสมุนไพรไทย มีมากกว่า 5 แสนล้านหรือมากกว่านั้น คิดดูแค่โรคมะเร็งกับเบาหวาน ที่คนเป็นกันก็หลายล้านคนในเมืองไทย ยังไม่รวมชาวโลก และอีกหลายโรค ที่ยังหายารักษากันไม่ได้ แต่เชื่อใหมว่า ถ้ามันมีสิ่งที่มีค่า และมันทำได้ มันจะทำเงินให้กับคนไทยและนำเงินเข้าปีละมหาศาลขนาดใหน ใครล่ะจะคิดได้ในไทยแลนด์ 4.0 ถ้าใครคิดได้คิดออกช่วยบอกที สวัสดีฯ

2มีนาคม2561

ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ปัญหาภายในผู้หญิง เรื่องตกขาว  ปวดท้องปจด. เนื้องอกในมดลูก ถุงน้ำในมดลูก ฉี่บ่อย ภายในหลวมมีลมออกบ้าง อีกหลายเรื่อง เรื่องของผู้หญิงๆ ทำใมเขารักษาด้วยยาฝรั่ง ไม่ยอมหายขาด หญิงไทยนี่ทรมานกันมาก มดลูกก็ถูกผ่าตัดทิ้งกันมาก  วัยเจริญพันธ์ของคนไทยมีปัญหาภายในกันมาก นี่คือเรื่องจริง น่าภูมิใจที่ครูหมอครูยา สมุนไพรไทยเราทำได้ ช่วยคนมามาก เพราะเขามาหาสมุนไพรไทยกามเทพนี่ เพราะไปรักษามาทั่วแล้ว เขาเชื่อหมอสมัยใหม่มากกว่า กลัวสมุนไพรไทยมากกว่ากลัวหมอ มากกว่ากลัวโรค  ถ้าไม่ถึงขนาดจริงๆ นี่ไม่มีทางติดต่อมา เพราะเรื่องหยิ่งนี่ต้องยกให้เลย หญฺฺฺฺฺฺฺฺฺฺิงไทย พบลูกค้าหายแล้วจากฉี่บ่อยคืนละสิบหน เลิกติดต่อกับเราหายไปเป็นชาติ พอกลับมาเป็นอีก ต้องกลับมาซื้อใหม่อีกจนได้ เล่าให้ฟัง จึงเข้าใจแล้ว จนถึงบางอ้อฯ

1-03-61

ในพระไตรปิฎก หน้า74 เล่มที่26 เรื่องเทวดากบ คือมัณฑุเทพบุตร ตามบาลี พระพุทธเจ้าตรัสถามเทวดากบ ว่า "นั่นใครมีผิวพรรณสวยงามมาก รุ่งเรืองมากด้วยฤทธฺ์และยศ ทั่วจักรวาล ไหว้เท้าทั้งสองข้างของตถาคตอยู่" เทวดากบ กราบทูลพระพระพุทธเจ้าว่า "เมื่อชาติก่อนข้าพระองค์เป็นกบ หาอาหารอยู่ในถ้ำได้ฟังธรรมะะ มีจิตเลื่อมใส มีคนเลี้ยงโคได้ฆ่าพระองค์ ข้าพระองค์ตายจากความเป็นกบ ได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีวรรณะ ยศ ฤทธิ์ เช่นนี้เพราะมีจิตเลื่อมใส ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าเพียงครู่เดียว พระเจ้าข้า" อ่านธรรมะจึงรู้ว่าแม้แต่สัตว์ยังไปเกิดเป็นเทวดาได้ เราโชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนา ได้ฟังธรรมศึกษาธรรมกว่าสัตว์ ถือว่าโชคดีอย่างยิ่งมหาศาล วันนี้เป็นวันมาฆบูชา ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการเข้าวัด ฟังธรรม เวียนเทียนด้วยกัน ขออนุโมทนาบุญกุศลทุกท่าน สุขสันต์วันมาฆบูชา สวัสดีฯ

การเคลื่อนไหวของร่างกาย ทำให้เกิดพลังงาน การรู้จักกระตุ้นตนเอง ไม่ว่าเรื่องใดๆ เป็นสิ่งที่ดี ร่างกายมันขยับเมื่อเลือกเพลงมันๆ นี่ก็รู้จักการกระตุ้นตนเอง ทุกคนไม่ต้องการให้ใครมาสอน แต่ก็ไม่สามารถออกมาจากชีวิตเดิมๆ เราลงทุนไม่กี่นาทีแต่ผลลัพธ์ของการเคลื่อนไหวร่างกาย ทำให้ร่างกาย-สุขภาพดี โรงเรียนเป็นจุดสำคัญในการปลูกฝังการรักสุขภาพ ประเทศไทยเราอะไรก็พัฒนาไปได้ แต่น่าเสียดายทำใมคนไทยตายติดอันดับหนึ่งของโลก การทำธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนชีวิตก็ต้องรู้จักกระตุ้นตนเอง เข้าไปคุยไปทำ กับคนมีฝัน ในงานประชุมสัมมนาต่างๆ ไม่เคยเห็นมีใครสำเร็จที่ไม่ยอมลุกออกมาทำ สอนไม่ได้แนะนำไม่ได้ ไม่เข้าสมาคมเข้างานประชุม-สัมมนา ที่สร้างแรงบันดาลใจอะไรกับใครเลย จะทำอะไรๆให้มันสำเร็จเองซึ่งมันก็ยากมาก ไม่เชื่อก็ต้องให้ประสบการณ์สอนเอง ฯ

ถึงมันจริงแต่โลกไม่เชื่อ ก็หนักใจ เข้าตำรา "ขี้ข้าบอกยาผู้ดี" วันนี้โลกเปลี่ยน ถ้าเราคนไทยไม่ปรับตัวจะอยู่ยากและลำบากมาก การตลาดออนไลน์ได้สร้างปรากฎการณ์ในอเมริกามาแล้ว ทำให้คน-ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆปิดตัวและพนักงานตกงาน บริษัท ห้างร้านและการขายหน้าร้าน ยอดตก จนไม่คุ้มกับรายจ่าย เมืองไทยวันนี้ดูสัญญาณ ก็กำลังจะเกิด ธนาคารไทยพาณิชย์ลดสาขาบริการ อย่างไม่เคยมีปรากฎ การปิดข่าวร้ายทางเศรษฐกิจ เพื่อไม่ให้ผู้คนแตกตื่น ระบบธุรกิจ จะเปลี่ยนไป การค้าต้องหาคู่ค้าและพันธมิตร และหาความต้องการของลูกค้า ความต้องการของตลาดให้ดี วันนี้ใครเร็วใครได้การแข่งขันสูงมาก ธุรกิจจะแข่งขันกันด้วยคุณภาพและราคาของสินค้า
ใครดีกว่าถูกกว่า จะอยู่ได้ ใครขายแพงคุณภาพสู้เขาไม่ได้ จะอยู่ได้ไม่นาน เพราะผู้บริโภครู้จักการหาข้อมูลและเปรียบเทียบ วันนี้วันโลกกำลังเดินหน้าอย่างไม่หยุด จะสู้หรือจะหนี คิดกันให้ดี หนีก็ตาย จะเป็นผู้ถูกล่า หรือผู้ล่า สวัสดีฯ

ชีวิตที่มีแพชชั่น มันมีความสุข การรู้จักการแบ่งปันสิ่งที่ดีและสะสมหน่วยกิตไว้ การไม่กลัวความยากความลำบาก ไม่คิดเลือกงานที่จะเอาแต่สบาย ในโลกมันไม่มีอยู่จริง บารมี10อย่างที่ต้องมี (บารมีแปลว่ากำลังใจ) ยิ่งเมตตาบารมีกับอฐิษฐานบารมี ต้องมีกำลังใจในความตั้งใจและความปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข(เมตตา) การไม่ยินดีให้ผู้อื่นมีความทุกข์ แล้วตนเองมีความสุข การหาความสุขจากการปรารถนาดีต่อผู้อื่น จึงไม่กลัวการปฏิเสธ การคัดค้าน การไม่เห็นด้วยของผู้อื่น เพราะเราเป็นแต่เพียงผู้บอก

วันนี้เราก้าวเดินมานานมาก แล้วเราได้พบของดีที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่มี ไม่ใช่นับร้อย นับหมื่น แต่นับแสน นับล้านๆคน นับหลายล้านคน ที่เขากำลังก้าวไปสู่มัจจุราจ ที่คนเหล่านั้นยังไม่มีการวางแผนรับมือ เขายังลุ่มหลงและประมาท ค่าใช้จ่ายในปลายทางที่เขาหรือรัฐฯต้องจ่ายเป็นเงินมหาศาล อนาคตต้องจบลงก่อนถึงเวลาวัยอันควร ควรที่จะมีความสุขกับการเหนื่อยและการเดินทางมาตลอดชีวิตของเขา ที่จิตใจมีแต่ความดีดดิ้น แล้วต้องมาจบลงก่อนวัยอันควร โลกยังอยู่ในความประมาท ประวัติและสถิติ มันบอกว่ามีแต่คนป่วยเจ็บ และตาย คิดถึงคนเหล่านี้ที่กำลังจะตาย จากความเจ็บไข้ที่ไม่มีทางรักษาให้หาย แล้วก็ตายลงก่อนชรา มีคนจนไม่ต่ำกว่า11ล้านคน และมีคนที่ป่วยแล้วไม่ต่ำกว่า18ล้านคนที่จำเป็นต้องจ่าย และกำลังจะตาย ถ้าเราคิดถึงคนเหล่านั้น เราจะไม่ต่อรองความสำเร็จและมีข้ออ้างมากมาย แต่เราก็จะบอกเขาเหล่านั้น เหมือนนิทานเรื่องปลาดาว สวัสดีฯ

23-02-61

22-02-61

ชีวิตมีคุณค่า มีราคา ควรที่จะสร้างผลงานไว้ให้กับโลกได้มากกว่านี้ และ ที่ควรจะเป็น

ความเชื่อ กับความเป็นจริง ความเชื่อควรจะมาจากความเป็นจริง มาจากการพิสูจน์หรือ ชั่ง ตวง วัด แล้ว จึงเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นจริง เช่น น้ำเกิดจาก H20 คือไฮโดรเจน2อะตอมกับออกชิเจน1อะตอมรวมกันกลายเป็นน้ำ 1โมเลกุล เราเชื่อและมันคือความจริง เพราะเกิดจากการทดลองแล้ว จากนักวิทยาศาสตร์ แล้วเราก็เชื่อตามนั้น เพราะผ่านการพิสูจน์หลายครั้ง ก็จริงตามนั้น แต่ความเชื่อที่เกิดจากมโนขึ้นมาเอง แล้วถ้ามันไม่จริง อาจสร้างความเสียหายกับผู้อื่นและตัวเราเองได้ มีหลายเรื่อง หลายครั้ง การตัดสินอะไรด้วยตนเองของคน ที่ไม่ได้ดูข้อมูลทั้งหมด หรือเอาแต่ความเชื่อของตนเป็นที่ตั้ง ก็จะไม่ฟังหรือศึกษาหาเหตุผลนั้น ให้ถ่องแท้ตามความจริงเสียก่อน ก็นับว่า ขาดโอกาสต่อการรับรู้ตามความเป็นจริง ทำให้เราไม่พบความจริงที่ควรจะเข้าใจ ที่สำคัญคือการเสียโอกาสตลอดไป เพราะโอกาสนั้นมันไม่ได้มาให้เราทุกครั้งเสมอไป การเสียโอกาส บางครั้งมันก็เรียกกลับมายาก เพราะการการพรากสิ่งที่ดีที่ควร เราอาจไม่พบของดีที่ควร นั้นไปตลอดชีวิตของเราเลยก็ได้ สวัสดีฯ

21-02-61มีทุกเรื่องที่อยากจะทำ แต่ด้วยเวลาเราไม่สามารถทำอะไรได้ทุกเรื่องที่จะทำ ทุกอย่างต้องใช้เวลา การหาเงินเหมือนการหาปลา การตกปลาก็ได้ทีละตัว หว่านแหก็ได้หลายตัวถ้าในน้ำมีปลามากๆ แต่ถ้าปลาในน้ำมันมีมากดั่งปลาในมหาสมุทรเราคงใช้แหไม่ได้ ต้องใช้เรือและเครื่องมือที่ดีกว่า ถ้าเรามีเรือใหญ่และมีอวนลากปลา การหาปลาหรือการหาเงินจะได้มหาศาล การหาเงินต้องดูขนาดตลาดหรือความต้องการของผู้บริโภค และความจำเป็นของมนุษย์ ถ้าเราตอบสนองความต้องการของคนทั้งโลกได้จะเป็นอย่างไร ใครๆก็ไ่ม่อยากตาย แล้วถ้าสมุนไพรกามเทพช่วยได้ แล้วยังไม่มีสมุนไพรใดในโลกทำได้ ตอบสนองคนทั้งโลกได้ คุณคิดจะลงเรือไปหาปลากับเราใหม ?

17-02-61

เรียบร้อยอีก 1มะเร็งกับ คนดังถูกภัยร้ายและภัยเงียบ ใครจะเป็นคนโชคร้ายรายต่อไป ถ้ายังนิ่งเฉย จะมีคนไทยอีกกว่า18ล้านคน กำลังจะตายจากภัยเงียบ มันไม่ใช่อะไรก็ได้ มันขึ้นอยู่กับการวางแผน กับการใช้ชีวิต อย่าฝากชีวิตไว้กับแพทย์ เป็นทางเลือกสุดท้าย หาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิต ชีวิตมีค่ามากกว่าเงินตราที่หามาได้

16 กุมภาพันธ์2561

14 กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทม์

14กุมภาพันธ์ วันวาเลนไทม์ วันแห่งความรัก กามเทพ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆ ในวันแห่งความรัก
"อันดวงจิตมิตรภาพยังซาบซึ้ง
ยังคิดถึงเธออยู่มิรู้หาย
จึงขอส่งความรู้สึกนี้ มาแทนกาย 
อย่าทำลายสายสัมพันธ์ 
เมื่อโกรธได้โปรดปราณี"

12-02-2561

ขอเชิญร่วมโครงการ หาสาวงาม ในความแตกต่างที่สุด ก่อนใช้และหลังใช้ผลิตภัณฑ์กามเทพ รับผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ฟรี4ขวดใน1เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย หาที่สุดในความแตกต่าง ก่อนใช้และหลังใช้

วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ 
1.เพื่อคัดเลือกหาสาวสวยสุดก่อน-หลังและพิสูจน์ประสิทธิภาพในผลิตภัณฑ์
2.เพื่อโปรโมทฯ ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียง
3.เพื่อค้นหา-สร้างลูกค้า ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี-คืนได้
คุณสมบัติ
1.ผู้สมัครเพศหญิงมีอายุ20ปี-55ปี
2.ผู้สมัครต้องไม่เคยทดลองใช้ผลิตภัณฑ์มาก่อน
3.ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ผู้ได้รับคัดเลือกจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง
4.การคัดเลือกและการตัดสิน เป็นของบ.@richandhealth.com 


กำหนดการรับสมัครและรับผลิตภัณฑ์ทดลองโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นใน 30ท่านแรก อาทิตย์ที่ 25ก.พ.2561เวลา13.30-16.30น.ณ.ตึกสถานีกรุงเทพฯ ชั้น11 ถนนพระราม4 กทม. ผู้จองลงชื่อเข้าสมัคร30ท่านแรก รับผลิตภัณฑ์ทดลองก่อน1ขวด เข้าโครงการประกวดฯ โทรจองที่นั่งเข้างานของผู้สนใจและเข้าโครงการค้นหาได้ ตั้งแต่วันนี้-วันอังคารที่20ก.พ.2561เท่านั้นหากได้30คนครบก่อน หลังคนที่30ต้องรอเดือนถัดไป โทร.093- 249 5239, 093-462 5239 ,061-826-2362 Lind Id:winekamathep @สมุนไพรกามเทพ.com

08-02-2561

เปรียบเทียบ แค่เพียงต้องการของฟรี ที่มีหวังแม้มันมีค่าเท่ากับยา10เม็ด ผู้คนมืดฟ้ามัวดิน ก็แห่กันไปจนรถติดยาวเหยียดเป็นกิโลๆ สถานการณ์ขั้นวิกฤติ ภัยเงียบจากโรคร้ายและโรคเรื้อรัง ที่คร่าคนไทยแบบไร้ความปราณี ค่าใช้จ่ายกับยาฝรั่งที่ต้องจ่ายให้กับบ.ยาข้ามชาติปีหนึ่งๆหลายแสนล้านบาท หากคนไทยยังป่วยกันมากอยู่แบบนี้ ไม่มีใครช่วยใครได้ จงสวดมนต์ภาวนาไว้เถิดว่า ขออย่าได้มีโรคภัยเบียดเบียนเลยฯ

 

การค้นพบผลิตภัณฑ์อินโนเวทของคนไทย

มันไม่ใช่เรื่องธรรมดา เพราะผู้คนทั่วโลกต้องการมัน คนที่ไม่ฉุกคิด อาจคิดไปว่ามันอาจเป็นการโฆษณาการหลอกหลวง ก็เลยไม่ให้ความสนใจและใส่ใจ เราอาจจะเป็นหัวตะปูในรูสี่เหลี่ยม เราเป็นคนที่มองเห็นสิ่งหนึ่งอย่างแตกต่าง มีคนอาจจะแย้งกับเรา เรากำลังทำอะไรที่แปลกแวกแนว คนที่บ้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงและผลักดันมันไปข้างหน้า อินโนเวททั้งไอเดียและผลิตภัณฑ์ที่มีค่าหลายล้านดอลลาร์ คนที่บ้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงให้คนไทยได้เป็นเจ้าของร่วมกัน อินโนเวท โปรดักษ์โชว์ จะเริ่มขึ้นแล้ว ลับเฉพาะที่นั่งแถวแรก เราไม่แคร์ว่าคนจะมาดูและพิสูจน์ผลิตภัณฑ์อินโนเวท ที่ทำผลกำไร จะมากแค่ใหน แต่เราแคร์ว่า เราได้เริ่มต้นที่จะเปลี่ยนโลกแล้ว แล้วคุณได้เริ่มต้นที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแล้วหรือยัง อินโนเวทเกิดขึ้นแล้วจริงๆมันคือบ่อน้ำมัน ที่จะพุ่งขึ้นมาให้ผู้คนได้ทำผลกำไร อย่างง่ายดายและมหาศาล มันคือสิ่งที่ทำได้จริงขณะที่โลกยังไม่มี มันคือสิ่งที่จำเป็นและมนุษย์ต้องการ มันจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าตัวหนึ่งที่ผู้สนับสนุนและนักลงทุนจับจ้องเป็นเจ้าของแล้วพบกันวันงาน โปรดักษ์ โชว์ I.P.P. Innovate Product Make Profits. ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย สุดยอดผลิตอินโนเวท ที่ทำผลกำไร ใจกลางมหานครแห่งนี้ สวัสดีฯ

 

2-02-2561

 

หลังธนบัตร1,000บาท จะมีภาพเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี เมื่อเริ่มมีโครงการในพระราชดำริ ประมาณพ.ศ.2538 กว่าจะสร้างเขื่อนป่าสักในเขตต.มะหนาวหวานและเขตใกล้เคียงใน อ.พัฒนานิคม และชัยบาดาล ซึ่งต.นี้กลายเป็นท้องน้ำไปหมดแล้ว กว่าจะสร้างได้สำเร็จ ต้องมีการเวนคืนที่ดินและถูกการต่อรองจากผู้ที่ถูกเวนคืนหลายครั้ง รบ.จำเป็นต้องจ่ายค่าเวนคืนที่ดินและผลกระทบกับพ.ท.ให้กับปชช.อย่างมหาศาล ร.9ทรงมีพระราชดำรัส ในวันเปิดเขื่อนป่าสักฯ พระองค์ทรงตรัสถึง "การขาดทุนก่อนแล้วได้กำไร " มาวันนี้ประโยชน์จากการสร้างเขื่อนป่าสักมีมากมายมหาศาลต่อคนหมู่มาก ผลกำไรและประโยชน์ที่ได้ จึงจำเป็นต้องจ่ายไปก่อนเสมอ วันนี้เราจึงกล้าที่จะลงทุนและขาดทุนไปก่อน ในการพิสูจน์ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทั้งสินค้าและความคิด แล้วผลลัพธ์สุดท้าย นั้นคือประโยชน์มหาศาลของคนไทยที่จะได้ด้วยกันในวันข้างหน้า สวัสดีฯ

1-02-2561

    31-01-2561

   

  ขณะที่โลกยังไม่มีแผนการ ขณะที่โลกยังไม่มีวิธีการ วิทยาการเจริญก้าวหน้า แต่ก็ยังหาวิธีรับมือมันไม่ได้ ผู้คนยังล้มตายเป็นใบไม้ร่วง ทุกสถานพยาบาลเนืองแน่นไปด้วยคนป่วย ไม่มีเตียงรับเป็นคนไข้ใน ภัยกับ มะเร็ง เบาหวาน ความดัน โรตไต ภูมิแพ้-หอบหืด S.L.E.(แพ้ภูมิคุ้มกันตนเอง) หลอดเลือดสมองตีบ หลอดเลือดหัวใจอุดตัน ฉี่บ่อย กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ตกขาว ปวดท้องขณะมีรอบเดือน และช่องคลอดหลวม ยังไม่รวมเป็นโรคหนี้รอบเดือน555ฯลฯ(และอื่นๆ) สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ภัยส่วนมากไม่มีวิธีป้องกัน และรักษาให้หายขาด จากอดีตจนถึงปัจจุบันปี2018 นี่คือเรื่องจริงที่ไม่มีทางคัดค้านได้ คนไทยกว่า18.25ล้านคน รบ.และคนไทยเป็นขี้ข้ายาฝรั่ง และเขาเหล่านั้น(คนป่วย)กำลังจะตาย ไม่มีวิธีรักษา ที่หันหน้าจะไปพึ่งใครได้ เราทนได้หรือ หากเรารู้จักและถ้าเรามีของดี แล้วถ้าเรามีสิ่งที่ดี ที่ช่วยชีวิตเขาได้ แต่เพราะแค่ความกลัว กลัวเขาไม่เชื่อ กลัวการปฏิเสธ ก็เลยไม่กล้าที่จะบอกเขา และสุดท้ายเขาก็ตายจากไป โดยที่คุณไม่ได้ช่วยอะไรเขาได้เลย ทั้งที่คุณช่วยเขาได้ คุณทนได้ใช่ใหมครับ?

     28-01-2561

    

ยูเรก้า! กว่าจะได้ ของที่มีคุณค่าต่อผู้คน ต้นทุนทั้งการเงินและกาลเวลา ชั่วโมงบินและปสก.การทำธุรกิจมากกว่า15ปี การยอมรับความเสี่ยง ความล้มเหลวด้วยตนเอง และคำปรามาสของผู้อื่น ที่คิดริเริ่มทำธุรกิจ ไม่มีใครเชื่อ ไม่มีใครเห็นด้วย และยอมรับความเสี่ยงกับการลงทุนนี้ และการก่อเกิดนี้ ทำด้วยตนเองจากการลองผิดลองถูกมาโดยตลอด แต่ผลลัพธ์ที่ได้มาในวันนี้ มันคือสิ่งมีมูลค่ามากมายมหาศาล รอผู้คนมองเห็นประโยชน์จากความคิด ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกามเทพ และระบบธุรกิจริช แอนด์ เฮลท์ ฯลฯ เราได้ช่วยตนเองมาโดยตลอด ช่วยด้วยความเชื่อ อุดมการณ์ แล้วเราก็ได้พบของดี ที่โลกนี้ต้องการ เรากำลังจะเปลี่ยนไอเดียหรือความคิดนี้ ให้เป็นเงินตรา นำพาผู้คนให้ ร่ำรวย สวย สุขภาพดีและมีอายุยืนนาน เราจะทำให้มันเกิดขึ้นเป็นตำนาน มากกว่า รอให้มันเกิดขึ้น แล้วคุณจะทำให้มันเกิดขึ้น หรือรอให้มันเกิดขึ้น พบกันที่ฝันเป็นจริง สวัสดีฯ

พชรเกิดจากหิน ที่อยู่ใต้โลกเป็นเวลานับล้านๆปี เมื่อนำหินที่เป็นเพชร ไปเจียระไนและขัดให้มีหลายเลี่ยม จะได้อัญมณีที่สะท้อนแสงแวววับ งดงามมีคุณค่ามีราคา ในอดีตมีนักแสวงโชค นักล่าสมบัติค้นหา  แต่การค้นหาค้นพบ ก็ยังคงเป็นเรื่องยากยิ่ง พอๆกับการขุดเจาะหาบ่อน้ำมัน น้ำมันที่จะพุ่งขึ้นมาให้เราทำเงินได้ ทุกสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มนุษย์จำเป็นและต้องการ  ทุกคนล้วนค้นหาผลิตภัณฑ์ ที่คนต้องการมากที่สุด จำเป็นที่สุด นั่นหมายถึงผลกำไรและการทำเงิน การค้นพบระบบการตลาดที่ลงทุนต่ำแต่กลับทำผลกำไรได้มาก ดังเช่นการตลาดออนไลน์ไทยริชฯกับสมุนไพรไทยกามเทพ ในอนาคตอันใกล้จะมีผู้คนกลายเป็นคนโรคตื่นทอง ตื่นเพชร ตื่นน้ำมัน อย่างในอดีต การค้นพบประดิษฐ์กรรมในสุขภาพ ที่แพทย์แผนปัจจุบันทำไม่ได้ แต่สมุนไพรกามเทพทำได้ มันพิสูจน์ได้แล้ว มีพยานหลักฐานมากมาย พอที่จะทำให้คนไทย ไม่ตายง่ายอีกต่อไปและมันจะทำเงินให้กับคนไทยทุกคน ทั้งในตัวโปรดักส์และระบบการตลาด นี่คือไอเดียหรือความคิดที่มีมูลค่าหลายล้านดอลล่าร์ มิใช่แค่1ดอลล่าร์ แล้วเราจะได้เห็นได้รู้จักกันมากขึนในเร็วๆนี้ สวัสดีฯ

 

27-01-2561

    

การค้นพบซากมนุษย์อายุ2800ปี เสียชีวิตด้วยการถูกแขวนคอ ตอนตายอายุประมาณ20ปีกว่าจากการดูที่ฟัน มีเศษอาหารมือสุดท้ายคือข้าวต้มที่ทำจากเมล็ดข้าวและเมล็ดพืช
การค้นพบซากนี้อยู๋ในหนองน้ำถ่านหินร่วน ในชั้นตะใคร่น้ำที่ออกซิเจนไม่มี การเน่าเปื่อยต้องมีออกซิเจนแบคทีเรียย่อยได้ และหนองน้ำนี้มีกรดฟอกผิวหนัง ทำให้ศพยังมีสภาพดี เราได้เรียนรู้จากคนในอดีต ในยุคโบราณ การสืบค้นทางวิทยาศาสตร์ทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างมีเหตุผล เฉกเช่นเดียวกัยการค้นพบสมุนไพรกามเทพ ในการช่วยคนให้ดีขึ้นจากโรคเรื้อรัง ในขณะที่ทางการแพทย์ที่แผนปัจจุบัน ยังทำไม่ได้และรักษาไม่ได้ นี่ก็คือการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของไทย ที่โลกใบนี้ยังทำไม่ได้ มันมีคุณค่า มันมีราคา มันจะทำรายได้ให้กับคนไทยทุกคนและ อนาคตมันจะหาไม่ได้ง่ายนักฯ

26-01-2560

จากนักสู้ถ.ทรงวาด สั่งแปรงสีฟัน และผ้าขนหนู จากฮ่องกง มาขายเมื่อ80ปีที่แล้วหลังสงครามโลกครั้งที่2 โดยที่ยังไม่มีใครเห็นด้วย แม้แต่พ่อ คนใกล้ตัวของคุณเทียมก็ไม่เห็นด้วย พ่อเคยชินอยู่กับความเป็นอยู่แบบเดิม นั่นคือใช้แต่นิ้วหัวแม่มือถูฟัน เพราะไม่เคยใช้แปรงสีฟัน ปรัชญาในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลง แม้คนไม่เห็นด้วยในขณะนั้น 
80ปีต่อมา การค้าการตลาดและสินค้า เปลี่ยนแปลงไป คนที่มองเห็นโอกาสก่อนเท่านั้น จึงจะประสบความสำเร็จที่คนอื่นจะตามไม่ทัน นวัตกรรมเกิดขึ้นแล้ว รอคนมองเห็นเท่านั้น ถ้าไม่ตัดสินใจ ก็ไปใหนไม่ได้ วันนี้พร้อมเดินไปข้างหน้า หรือจะอยู่ข้างหลังเพื่อเป็นภาระของรัฐบาลหรือของผู้อื่นฯ

    

25-01-2560

จากการวิจัย ในชีวิตคู่ที่เลิกร้าง มี7ข้อ ที่ขุดหลุมฝังศพการแต่งงานและการมีแฟน ให้จบเร็วที่สุด มีดังนี้

1.เป็นคนจู้จี้ขี้เอาเรื่อง
2.พยายามเป็นเจ้าหัวใจในคู่ครองและแฟนรัก
3.ชอบตำหนิติเตียน
4.ไม่ยกย่องชมเชย สรรเสริญกันเลย
5.ละเลยการเอาใจใส่สิ่งเล็กๆน้อยๆ
6.มีกิริยาวาจาที่แข็งกร้าว ไร้ความสุภาพอ่่อนโยน
7.มีกามารมณ์ที่ไม่สนองตอบและมีความสุขร่วมกันฯ

 

แต่ถ้าหากใครมีปัญหาข้อ7 ต้องหาตัวช่วย สมุนไพรไทย ที่ผ่านการทดลองและพิสูจน์ พูดได้ด้วยการยอมรับจากผู้บริโภคเท่านั้น ไม่ใช่มาจากมโนของนักวิจัยหรือหมอใดๆ ที่ไม่เชื่อแล้วก์ไม่พิสูจน์อะไรเลย ตามความเคยชินจากความเชื่อเดิมๆที่แพทย์บางคน กล่าวว่า ว่ามันไม่มีอยู่จริง และ"มันไม่มีความสำคัญอะไรเลย และการที่จะทำให้สามีหรือคนรักพอใจนั้น เป็นความเข้าใจผิด และไม่มีความจำเป็น นอกจากไม่มีประโยชน์และทำให้เสียเงินฟรี" แต่เราคิดว่ามันจำเป็น และสมุนไพรก็ดูแลแลสุขภาพได้จริง ไม่เชื่อก็พิสูจน์ แต่เราพิสูจน์มามากกว่า10ปีแล้ว สวัสดี

คนไทยเผชิญภัยเงียบ ด้วยโรคเรื้อรังจากโรคไม่ติดเชื้อ เรียกว่า โรคกลุ่ม NCD ซึ่งคนไทยมีสถิติเสียชีวิตด้วยโรคกลุ่มนี้ ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคกลุ่ม NCD จำนวน18.25ล้านคน เสียชีวิตกว่า3แสนคน คิดเป็น73%จากการตายทั้งหมดของคนไทย มากกว่า50% ตายก่อนอายุ60ปี ความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดได้ถึงมูลค่ากว่า 2แสนล้านบาท/ปี ข้อมูลจาก การลงข่าวลงตีพิมพ์นสพ.เดลินิวส์ 25ส.ค.2558หน้า8 กับกรมควบคุมโรคในงานมหกรรมสุขภาพโรคไม่ติดต่อNCD อิมแพ็ค เมืองทองธานีฯ ใครจะเป็นคนโชคร้ายร้ายต่อไป พบกับการรายงานข่าวจาก สมุนไพรกามเทพ เราทำงานด้วยเมตตาบารมี แผ่ไปไม่มีประมาณ ไม่เลือกชนชั้นและต่างความคิด ไม่มีใครเห็นด้วยก็ช่วยไม่ได้จริงๆ เพราะเราทำงานด้วยอุเบกขาบารมี เรายังทำงานต่อไปด้วยสัจจบารมี ความตั้งใจจริงที่อยากเห็นคนไทยปลอดจากโรคร้ายและโรคเรื้อรัง ทำงานด้วยขันติบารมี อดทนแม้จะมีคนปรามาสดูถูกไม่เข้าใจ ทำงานด้วยวิริยะบารมี เร่งทำความเพียรให้สำเร็จ เพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อม ใช้ปัญญาบารมีพิจารณาสิ่งใดเป็นประโยชน์ สิ่งใดไม่มีประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นฯ เราจึงมีกำลังใจเสมอ จากบารมี10ของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พบกันที่ปลายทางแห่งความสำเร็จของชีวิตที่เพียบพร้อมทุกๆด้าน มีความสุขมากๆทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ขอให้โชคดีตลอดไปครับฯ

09-01-61 วันนี้วันพระ ละบาป บำเพ็ญบุญ หนุนนำจิตให้ผ่องใส จากสมุนไพรไทย กามเทพฯ

08-01-2561  ปัจจัย4 อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค มนุษย์จึงดำรงเผ่าพันธ์มาได้ สมัยโบราณกาล มนุษย์รู้จักเยียวยา รักษาตัวเราเองเมื่อมีความเจ็บไข้ได้ป่วย เมื่อมนุุษย์มีความรู้และพัฒนามากขึ้น ก็ใช้ความรู้จากองค์ประกอบทางเคมีของสสารและธาตุต่างๆในโลก จึงได้สังเคราะห์สารต่างๆเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ แต่สารเคมีในการรักษาโรคเสื่อม จากร่างกายยังไม่มี นักวิทยาศาสตร์คิดวิเคราะห์ได้เป็นยาเคมี เฉพาะทางและต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ แต่คนโบราณรู้จักการสกัดจากสารธรรมชาติต่างๆแบบองค์รวม เรื่องโรคมีตัวหรือโรคติดเชื้อแผนปัจจุบันทำได้ผลดี แต่ที่โรคไม่ติดเชื้อ วิทยาศาตร์เวชกรรมการป้องกันและรักษา ยังสู้วิธีธรรมชาติจากโบราณไม่ได้ ไม่แปลกทำใม ประชากรโลกจึงป่วยด้วยโรคฮิตไม่ติดเชื่้อ ตายสูงมากขึ้นทุกปี ด้วยชีวีหนีออกจากธรรมชาติ โลกกำลังถูกสารเคมีต่างๆและสารปนเปื้อนมาในอาหาร อากาศ น้ำ และอารมณ์ที่บีบคั้นมากระทบ ต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตชีวิตเต็มไปด้วยความเร่งรีบ เราห่างจากธรรมชาติกันมากไป โดยเฉพาะคนไทย มีรายงานจากกรมควบคุมโรคปี2015 คนไทยตายสูงที่สุดในโลก เป็นอันดับ1 และส่วนใหญ่มากกว่า50%ตายก่อนวัย60ปี ยังไม่มีไครช่วยใครได้ และยังไม่มีวิธีการใดแผนใดในการรับมือกับภัยเงียบ ทุกคนหวังเพียงปลายทางการรักษาของแพทย์ ถ้ายังให้เหตุการณ์นี้ดำเนินต่อไป ประเทศไทยเราจะไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ เพราะคนคือทรัพยกรที่สำคัญของชาติ ถ้าคนไทยยังป่วย ก็เดินต่อไปไม่ได้ ซึ่งเราจะหนีความจริงไปไม่ได้ หากใครต้องการอาสาและอยากจะช่วยโลกหรือมีข้อแนะนำติดต่อมาได้ และเรากำลังใช้ความพยายามอยู่ฯ

1-01-2561 ขอธรรมนำอำนวยพร มีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่ง ชื่อเสียงโด่งดังไปทุกทิศานุทิศ พิชิตความสำเร็จ มีเงินทองมากมายกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี เป็นคนดีมีศีลมีธรรม นำดวงจิตพ้นทุกข์ มีความสุขทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดกาลนานเทอญ นิมิตรจิตติ นิมิตรจิตตา นิพพานจิตติ นิพพานจิตตาฯ

 

 

     

31-12-2560 เตรียมลาทีปีเก่า และปีใหม่จะเข้ามา พาใจสุขสันต์ในวันปีใหม่ 2561 ที่จะถึงความมีโชคและความมีชัย ใกล้เข้ามาทุกขณะเวลา วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนผัน ชีวิตทุกคืนวันมีแต่จะผ่านมาแล้วก็ผ่านไป เตรียมใจให้พร้อม น้อมรับสิ่งดีๆที่จะเกิด เปิดใจต่อการเปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งเกิดแต่เหตุ เราจะสร้างเหตุที่ดี นำวิถีชีวิตสู่การเปลี่ยนแปลง ร่ำรวย มั่งคั่งและ สุขภาพดีมีชีวีถึง26พุทธศตวรรษ พัฒนาตนและช่วยสังคมสู่ศิวิไลซ์ ให้ประเทศไทยจงเจริญรุ่งเรืองตลอดไปฯ

24-12-2560 วันนี้อดไม่ได้ที่อยากระบายและก็อดตื่นเต้นไม่ได้ ได้เข้าไปค้นหาบ.ขายตรงต่างๆในกูเกิ้ล ดูเวปไซด์เขาขายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมกัน บริษัทขายตรงและบ.ทั่วๆไปที่ขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จากใน-ต่างประเทศ มีราคาแพงมาก มีหลายตัว หลายชนิด อยากดูแลสุขภาพนี้ต้องทานกันเป็นกำๆ และทานหลายตัวพร้อมกันเลยทีเดียว เช่นโปรตีนต่างๆ สารสกัดต่างๆที่แยกเป็นตัวๆ เครื่องดื่มผสมสารสกัดต่างๆ เครื่องดื่มธัญพืชต่างๆ กาแฟผสมสารสกัดต่างๆ น้ำสมุนไพรต่างๆฯลฯ ราคาสมาชิกก็สูง  ราคาจำหน่ายก็สูง คะแนนพีวีการคืนโบนัสก็ต่ำมาก เขายังทำกันได้ยอดขายเป็นพันๆเป็นหมื่นๆล้านบาทต่อปี มันจะเกิดอะไรขึ้นในปี61 กับสินค้านวัตกรรมของสมุนไพรไทยกามเทพ สมาชิกเตรียมตัวรวย ไม่รวยก็ไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้ว และบริษัทก็เตรียมดังได้แล้ว บริษัทดังๆ ใหญ่ๆ ยอดขายเป็นพัน เป็นหมื่นล้านเขายังทำกันไม่ได้ ทำให้มันเป็นสุดยอดของอาหารอวกาศได้ใหม บ.ใหญ่ๆมีเงินมากมหาศาล มีนักวิจัยก็มาก ผลิตอาหารเสริมกันมาหลายประเภทเป็นสิบเป็นร้อยชนิด บ.ไทยขายตรงใหญ่สุดอันดับ1 มีต้อง80กว่าชนิด บ.ต่างชาติยอดขายอันดับ1 มากกว่า50ชนิด ฯ ไม่รู้ว่าตัวใหนมันดีที่สุด ที่มันตอบโจทย์ร่างกายได้ทั้งหมด  ก็ไม่มีคำตอบในเรื่องนี้ สมุนไพรไทยกามเทพทำได้และไม่แพ้บ.ใหญ่ๆก็แล้วกัน  ในการดูแล บำรุง และรักษาสุขภาพ ที่จะทำให้คนไทยปลอดจากโรคร้ายและโรคเรื้อรัง วัดกันได้ในราคา และคุณภาพ เรื่องโรคอาจะเป็นกฎของกรรม ก็จริง แต่อีกสิ่งคือพฤติกรรมของการบริโภค ของคนไทย วันนี้คนไทยป่วยอยู่ในขั้นวิกฤติ ทุกโรงพยาบาลแน่นไปด้วยคนป่วย และญาติที่มาเยี่ยม ทศวรรษหน้า2561-2570 จะเป็นทศวรรษของโอกาสหรือทศวรรษแห่งการเจ็บป่วยและการตายของคนไทยที่เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไร เราจะได้เห็นกัน ในปีใหม่ศกหน้านี้แน่นอนฯ

     20-12-2560 สิ่งที่ไม่เคยเห็น ไม่ใช่ว่าสิ่งนั้นไม่มี สิ่งที่่เราไม่เชื่อ แล้วเราไม่ยอมพิสูจน์ ภูมิปัญญาจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เราก็จมอยู่กับความคิดและความเชื่อเดิมๆ ปีใหม่ ที่เราสมมุติกัน กำลังจะมา โลกกำลังจะเปลี่ยน ชีวิตเรากำลังจะเปลี่ยน เราได้ปรับตัวแล้วหรือไม่ วันที่ผู้คนมุ่งแต่จะเอาชนะผู้อื่น ไม่สามารถชนะตนเองได้ มีแต่ความโกรธ ผูกพยาบาท ไม่มีการให้อภัยกัน จ้องทำร้ายล้างผลาญกัน ดูอย่างการบ้านการเมือง ยังไม่มีสัญญาณการรักกัน ปรองดองกัน การเลือกตั้งยังไม่มี บ้านใหนทะเลาะกัน ไม่มีทางทึ่เศรษฐกิจบ้านนั้นจะดี เมื่อไม่ดีปัญหาอื่นก็ตามมา เมื่อบ้านเมืองยังไม่สงบ การค้าการลงทุนจากต่างประเทศไม่มี การค้าการเงินก็ไม่หมุน เงินทุนจึงอยู่แต่ในประเทศ เราต้องปรับตัว มองหาธุรกิจ งานเสริม เพิ่มรายได้ หากค่าใช้จ่ายยังเพิ่มขึ้น วันนี้ที่เราต้องเลือกธุรกิจเสริมเพิ่มรายได้ ปีหน้าถ้าการเลือกตั้งไม่มา ก็ตั้งท่าไว้ให้ดี ขยัน อดทน เพิ่มรายได้ด้วยสมุนไพรไทย ที่เป็นสมบัติล้ำค่า ให้มันเปลี่ยนเป็นเงินตรา นำพาตนและผู้อื่น ให้สวย รวย และสุขภาพดี ของดีที่โลกยังต้องการ แค่ผู้คนยังไม่ค่อยรู้จักเท่านั้นฯ

                        

 

คุณมีสิทธิ์ที่จะทดลองมัน ว่ามันเป็นอย่างที่เราเห็นหรือไม่ คุณไม่มีสิ่งใดที่ขาดทุน หากจะเป็นผลกำไรแก่คุณเสียด้วยซ้ำ ถ้ามันไม่ดี ไม่ประทับใจหรือไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย คุณก็เพียงเอาสินค้ามาคืน ง่ายใหมครับ คำค้านจากมโนจะหายไป เมื่อได้ทดลองสมุนไพรกามเทพ ชื่อไม่ทันสมัย ชื่อไทยๆ แต่มันได้ผล มันเจ๋งมากๆ มันให้สิ่งล้ำค่า เหมือนได้เพชร มาประดับมงกฎของสตรีไทย สาวๆไทยคนใหนไม่ได้ลอง เสียดายแย่เลย แฟนหนุ่มๆ บอกทดลองแล้วติดใจ ให้ซื้อมาใช้อีกนะ จะไม่ไปใหนอีกแล้ว พิมพ์คำว่า สมุนไพรกามเทพกับสวยใส ในยูทูบ อย่าเพิ่งเชื่อ จงแกล้งเชื่อแล้วมันจะเหลือเชื่อ สวัสดีฯ

ทั้งที่มันไม่น่าเกี่ยวกับเรา ทำใมเราต้องห่วงใยด้วยนะ ทั้งที่คนเหล่านั้นเสียงตอบรับก็มีแต่ความเงียบ และความเพิกเฉย ผู้คนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ว่าตัวเองถูกภัยพิบัติธรรมชาติจากโรคร้ายและโรคเรื้อรังคุกคาม มันกำลังระบาดหนักมากในคนไทย ใครเป็นผู้ตัดสินความเป็นความตาย ใครจะเป็นผู้หยุดยั้งมันได้ เพราะข้อมูลจากกรมควบคุมโรค รายงานปี2015คนไทยป่วยด้วยโรคร้ายเรื้อรัง(์NCD)18.25ล้านคนทางการยังไม่มีวิธีการรับมือป้องกันและต่อสู้โรคร้ายเรื้อรังต่างๆได้ คนไทยกำลังตายผ่อนส่ง เครดิตดีมาก คนไทยมากกว่าครึ่งต้องเสียชีวิตก่อนอายุ60ปี คนไทยตายมากมาย ไม่ว่าบุคคลที่มีความร่ำรวยมีชื่อเสียงทั้งหลาย นักร้อง นักการเมือง ดาราฯลฯ ที่พ่อแม่ญาติพี่น้องคนที่เขารักของเขาต้องถูกพรากจากไปก่อนวัยชราด้วยโรคเรื้อรังต่างๆและโรคร้าย น้ำตาหลั่งไหลความสูญเสียที่ยังไม่มีใครรับมือกับหายนะที่กำลังทำให้คนไทยตายสูง ถึงขนาดตายติดอันดับ1ของโลกได้ ความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่ามหาศาล แล้วทำใมเขาต้องเลือกเรา เพราะเราคือความหวังดี หนึ่งเดียวที่เขามี เราคือป้ายบอกทาง ทางรอดเดียวเท่านั้น เราทำได้ เพียงพิมพ์คำว่า สมุนไพรกามเทพ ในยูทูบ พยานหลักฐานกว่า120คลิปเราทำได้แค่นั้น ถ้ายังลังเลสงสัยอีก "เอาที่สบายใจ ก็แล้วแต่" ถ้าโลกนี้ทำได้คนไทยคงไม่ตายสูงติดอันดับ1ของโลก สวัสดีฯ 

สะเทือนวงการความงามด้วยผลิตภัณฑ์ของไทย านุภาพที่ทำให้คนสวย สุขภาพดี ควรจะมีราคาสักเท่าไหร่ จ่ายไปเท่าไหร่กับความมีเสน่ห์ที่ต้องการ ทำอย่างไรให้ชายรักดั่งช้างรักงา ดั่งปลารักน้ำ ดั่งเสือรักถ้ำ ที่ขาดเธอไม่ได้ ความมีเสน่ห์และสดสวยของสตรีเท่านั้น ที่จะไม่ให้ชายเบื่อลงไปได้ พิสูจน์ผลงานหลักฐานได้ เพียงพิมพ์คำว่า สมุนไพรกามเทพกับสวยใส ในยูทูป จะตะลึงผลงานทดลองกับคนกว่า120คลิป ถ้าใจไม่ถึง กรุณาอย่าดู คนอยากสวยควรได้รับการแนะนำและควรอ่านฉลากก่อนตัดสินใจ หากไม่มีผลต่อการป้องกันและรักษาอย่าซื้อ จะซื้อไปทำใม เพราะคุณจะอดใจไว้ไม่ได้ฯ

       

อะไรที่เป็นธรรมชาติอยู่คู่กับโลกมนุษย์ ผู้หญิงกับความสวย ความเจ็บป่วยกับคนที่เกิดมา ขณะที่ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสุขภาพกำลังคุกคามคนไทยอย่างรุุนแรง ภัยร้ายภัยเงียบที่มีความโหดร้าย ไม่มีคำว่าเมตตาปราณีใคร คุณจะทำอย่างไร ในเมื่อคนไทยก็ตายทุกวันไม่มีลดลงและตายก่อนวัยชรา ประเทศไทยยังไม่มีวิธีการป้องกันและทำลายโรคร้ายเรื้อรังเหล่านั้นที่แน่ชัดและชัดเจน ถ้าประเทศไทยทำได้ คนไทยตายต้องลดลงและคนไทยต้องไม่ป่วยมากขนาดนี้ เขาต้องไม่ทานยาเคมีไปตลอดชีวิต เขาควรยังไม่ถึงเวลาตายเร็วกว่านี้ คนไทย18.25ล้าน1ใน3ของคนไทยทั้งประเทศ กำลังป่วยอยู่และตายแน่ๆ (ที่มากรมควบคุมโรค2015) จากโรคเรื้อรังต่างๆ สถิติที่ไม่เคยโกหกใคร ไม่มีทางที่อายุจะยืนไปได้ เราพูดกันถึงเรื่องนี้มานานมากแล้วและพูดมามาก ไม่มีใครสนใจและใส่ใจ ต่อไปเราจะไม่พูดกับคน ในเรื่องนี้ให้มากนักมันน่าเบื่อ เขาเชื่อแต่แผนปัจจุบัน เราจะพรุ่งเป้าไปกับเรื่องผู้หญิงๆ ค้นหาสาวๆ ที่อยากขาวๆ อยากเป็นสาวที่แสนสวย ดูสดใสเต่งตึง และมีเสน่ห์ สาวๆที่มีทุกปัญหาภายใน สาวๆที่รักสุขภาพ ผู้หญิงกว่าร้อยละ65%มีปัญหาเราจะแก้ปัญหาให้เขา มันง่ายมากๆ สำหรับทุกปัญหาของผู้หญิง เข้าใจตรงกันนะ เรารักคนไทย เรารักสมุนไพรไทยฯ

ภาพเขียน จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกา เงินดอลล่าร์ของสหรัฐอเมริกาได้เค้าโครงมาจากภาพเขียนของสจวต ซึ่งเขียนขึ้นเมือ่1796หรือตรงกับพ.ศ.2339 เกรแฮมนักสะสมภาพเก่าได้ประมูลภาพนี้ด้วยราคาเพียง2,000ปอนด์ในอังกฤษ เขาไม่ทราบว่าภาพนี้เป็นภาพที่มีคุณค่า เมื่อเขาเอาภาพนี้ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะมาตรวจสอบ พบว่ามันเป็น1ในภาพของสจวตที่เขียนขึ้นเมื่อค.ศ.1796 โอ้วพระเจ้า การค้นพบนี้เขาขายภาพที่มีค่ายิ่งนี้ไปในราคาถึง250,000ปอนด์ให้กับหอศิลปะในอเมริกา เปรียบเทียบสมุนไพรกามเทพ คนไทยทำใมเขาถึงไม่ตื่นเต้นและยินดี ต่อการค้นพบสมุนไพรตัวเดียว ที่สามารถรักษาโรคได้ถึง40กว่าโรค ข่าวอันน่ายินดีมีพยานกว่า120คลิปที่ทดลองกับคน สมุนไพรตัวนี้จะมีมูลค่ามหาศาลขนาดใหนต่อการค้นพบนี้ ที่ยังไม่มีงานวิจัยใดๆในโลกขณะนี้ทำได้ ทั่งที่คนไทยตายด้วยโรคร้ายเรื้อรังสูงสุดอันดับ1ของโลก(2015)ฯ

 ประกาศศักดาว่า ข้าฯมีของดีที่โลกกำลังค้นหา

และต้องการมันมีมูลค่ามหาศาล เรามีหน้าที่แค่ช่วยเหลือคนได้ เรามีของดีที่อยากจะบอก แม้จะถูกปฏิเสธ

ถึงไม่มีใครเชื่อว่ามันเป็นไปได้ เราก็จะยังคงทำหน้าที่ต่อไปเราทนไม่ได้ถึงสิ่งที่เรามีที่สามารถช่วยโลกได้ถ้าเราไม่ทำ

จะมีคนตายอีกเป็นใบไม้ร่วงประเทศไทยเรามีสมุนไพรไทยเป็นพันๆชนิดแต่น่าเศร้าใจเรากลัวสมุนไพรมากกว่ากลัวหมอ

1.คนไทยตายสูงที่สุดในโลกอันดับ1ด้วยสาเหตุจากโรคร้ายและโรคเรื้อรัง(ที่มากรมควบคุมโรค2015)

2.คนไทยป่วย18.25ล้านคน มากกว่าครึ่งต้องเสียชีวิตก่อนอายุ60ปี(ที่มากรมควบคุมโรค2015)

3.มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า2แสนล้านบาทต่อปี(ที่มากรมควบคุมโรค2015)

เราเป็นสิ่งที่ในโลกเขายังไม่เชื่อว่ามันมีอยู่จริง และมันเป็นไปไม่ได้ นั่นคือระดับนายแพทย์จบปริญญา ยืนยันว่า"การหาผลิตภัณฑ์ต่างๆมาใช้เพื่อให้ช่องคลอดกระชับ เพราะคิดว่าจะทำให้สามีหรือคนรักพอใจนั้น เป็นความเข้าใจผิดและไม่จำเป็น นอกจากไม่มีประโยชน์แล้ว ยังทำให้เสียเงินฟรี หากมีปัญหาควรปรึกษาแพทย์ดีที่สุด"เป็นแพทย์สูตินารีแพทย์รพ.แห่งหนึ่งของรัฐฯ 1.ความเข้าใจผิดและไม่จำเป็น ก็คือหมอเชื่อว่าไม่มีอะไรทำให้ช่องคลอดกระชับ แต่ผมว่ามันจำเป็น เมื่อยังตัดตัณหากันไม่ได้ธรรมชาติยังต้องการ ถ้าภายในหลวมผู้หญิงก็ไม่ค่อยมีความสุข ชายก็ไม่มีความสุขไม่แฮปปี้ไม่มีฟิวริ่งหรือว่าไม่จริง ถ้าว่าไม่มีประโยชน์ก็ตรงที่ ถ้าไม่มีใครไปพึ่งหมอถ้าคนไม่มีปัญหาสุขภาพ เพราะไปหาหมอหมอได้ประโยชน์ ต้องเชื่อเขาครับท่าน แต่ผมไม่เชื่อ ผมไม่เชื่ออะไรจะเชื่ออะไร ผมต้องทำการค้นคว้าหาข้อพิสูจน์ด้วยตัวผมเอง ว่ามันจริงหรือไม่จริงที่เขาว่าใหม คนไทยเชื่อหมอมานานแล้ว จนวันนี้คนไทยตายด้วยโรคร้ายเรื้อรังสูงติดอันดับ1ของโลก ผู้ป่วยรายใหม่ปีละไม่ต่ำกว่า1ล้านคนทุกปี นักร้อง นักการเมืองคนมีชื่อเสียงร่ำรวยตายไปเยอะแล้ว นี่คือความแตกต่างและตื่นเต้นในสิ่งที่เรามี เราทำได้ ถ้าไม่ได้ผลป่านนี้อยู่มาไม่ได้หลายปี โฆษณาก็ไม่ให้ไม่ได้ลูกค้าคงจะเอาขวดเปล่ามาขว้างถึงบริษัทแล้ว ปัญญาชนคนสมัยนี้คิดหรือว่าจะเชื่ออะไรใครง่ายๆ ลองไปขายของอะไรสักชิ้นดูสิ อ้าปากก็ค้านก่อนแล้ว ก็ปิดใจแล้วไม่ได้ยิน แต่สมุนไพรกามเทพทำได้ก็แล้วกันและผมก็มีความสุขมากทั้งคู่เมื่อธรรมชาติต้องการ และลูกค้าของเราก็คงมีความสุขมากๆเช่นเดียวกัน สวัสดีฯ

       คนไทยตายผ่อนส่งปีละกว่า1ล้านคนทุกปี ข่าวใหญ่ที่ไม่มีใครฉุกคิด การนึกถึงผลสุดท้ายไว้เสมอ เป็นสิ่งสำคัญ เราต่างให้เวลากับสิ่งที่ได้มาแตกต่างกันไป ชีวิตที่ต้องสมดุลและต้องให้เวลาในการเก็บสะสม ถ้าเราต้องมาเร่งรีบสิ่งที่ต้องการในภายหลัง มันอาจทำได้ยากและอาจเสียหายได้ การบำรุงดูแลสุขภาพ เพื่อลดการเสี่ยงโรค จึงจำเป็นมาก คนไทยปัจจุบันนี้ นับไป10ปีเบื้องหน้า2560-2570 จะเป็นทศวรรศแห่งการเขย่าขวัญมากที่สุดจากภัยเงียบ ฆาตกรเลือดเย็นที่ไม่ปราณีให้กับใครทั้งสิ้น และกับคนที่ไม่ใส่ใจต่อร่างกายและสุขภาพของตนเอง ฆาตกรที่ไม่มีการต่อรอง ไม่มีอ่อนข้อและยินยอม คนไทยอายุขัยสั้นลงกว่าชาติต่างๆในโลก อย่างปรากฎในสถิติของกรมควบคุมโรค ปี2015หรือ2558 รายงานการเกิดขึ้นต่อคนไทยป่วยด้วยโรคร้ายเรื้อรังปีละกว่า1ล้านคน เกิดขึ้นมากทุกปี และไม่มีทีท่าแน้วโน้มที่ลดลง แผนการยังไม่ชัดเจนกับคนไทย ที่จะลดการเจ็บป่วยและโรคเรื้อรัง ที่นำพาคนไทยตายก่อนวัยชรา อายุที่ไม่มากมีการเกิดโรคเรื้อรังที่มากขึ้น บ้างอยู่ในวัยทำงาน และสถิติบอกเราว่า เฉลี่ยคนตายก่อนวัยเกษียนมีมากขึ้น คิดดูว่าค่ารักษาพยาบาล ที่วิทยาการที่ยังไม่สามารถเอาชนะให้หายขาดได้จากโรคเรื้อรังต่างๆมันเป็นเงินจำนวนมากมหาศาลขนาดใหน โลกมีการเจริญถึงขีดสุดจากโลกคอมพิวเตอร์ แต่ยังไม่มีใครทำให้คนไทยเจ็บป่วยและตายน้อยลงได้ เราอยากบอกว่า สมุนไพรกามเทพช่วยได้ วันนี้เราบอกก็ไม่มีใครเชื่อ บอกแล้วก็ไม่มีใครสนใจ 3คำที่ทำได้คือ "ต้องทำใจ" สวัสดี พบกันเมื่อวันนั้นมาถึง กับคนที่คุณรัก แม้แต่คุณร่างกายของคุณ เมื่อสวรรค์ยังให้ทางให้โอกาส แต่ยังประมาทเมื่อถึงตอนนั้น ใครก็ช่วยอะไรเราไม่ได้ โชคดีทุกๆท่านครับฯ

บ.ริช แอนด์ เฮลท์ จำกัด กำลังใช้ความพยายามเพื่อความสำเร็จ ซึ่งเราได้ผ่านความล้มเหลวและความสำเร็จ แบบมีขึ้นมีลง คนขายเลิกขายด้วยย้ายบริษัทแต่ลูกค้าไม่เลิกหยุดซื้อสินค้า เนื่องจากสินค้าดีมีคุณภาพ บ.ยังขายของได้บริษัทอยู่ได้ แต่ยังไม่มีกระแสอย่าง บ.ดังๆ บ.ดังๆ เช่นในอดีตหายไปหลายบริษัท แต่เราทำใมยังอยู่ได้ วันนี้โลกเปิดกว้างทางการสื่อสาร เรามีโอกาสมากขึ้น กำลังจะสื่อให้ชาวโลกรู้จักสมุนไพรไทย ที่มีผลงานพยานมากมาย ในการดูแลสุขภาพได้ไม่แพ้ยาเคมีและอาหารเสริมของบ.ขายตรงยักษ์ใหญ่ของโลก เรากล้าท้าพิสูจน์เพียงพิมพ์คำว่า สมุนไพรกามเทพ ในยูทูบ กว่า120คลิปและกำลังจะอัฟเดทขึ้นอีกมาก  เรายังไม่ดังจึงยังไม่มีใครสนใจ ทั้งที่ทุกชีวิตเรื่องสุขภาพร่างกายมันสำคัญต้องมาก่อน ประมาทกันมาก น่าเสียดาย แต่เรากำลังจะลงทุนโปรโมท เพราะวันนี้เราอยากบอกโลก เราช่วยเขาได้ การค้นพบความลับการมีอายุยืน การป้องกันและการรักษาที่ไม่ธรรมดาเหนือการแพทย์สมัยใหม่ แต่ด้วยมีกฎหมายควบคุมมิให้การรักษาแบบดั่งเดิมแบบแผนโบราณของไทย ให้เป็นที่นิยม ด้วยยาเคมีเข้ามามีบทบาทกับแพทย์แผนปัจจุบัน เรายอมรับแพทย์สมัยใหม่ แต่เราไม่ยอมรับยาสมัยเก่า ถูกปลูกฝังเรื่องยาโบราณผสมสารสเตียรอยด์จนขึ้นสมอง แต่ปัจจุบัน ไม่มีร้านขายยาใหนขายยาสเตียรอยด์ได้ง่ายอีกต่อไป ไม่มีในตลาด นอกจากเภสัชกรหรือแพทย์สั่งจ่ายให้เท่านั้น จะยัดข้อหาอะไรให้เป็นผู้ร้ายจากยาไทยอีกฯ?คนไทยเราจึงป่วยมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะเรื่องโรคร้ายเรื้อรัง เกิดปีละกว่า1ล้านคนทุกปี(รายใหม่) ข้อมูลจากเขาเองคือกรมควบคุมโรค (พ.ศ.2559)ภัยคุกคามทางชีวิตและเศรษฐกิจของชาติ กว่า2แสน5หมื่นล้าน/ปีที่ต้องจ่ายให้กับบริษัทยาต่างประเทศ ในการรักษาเยียวยากันตลอดชีวิต เสพติดกันจนชีวิตและอายุขัยสั้นลง เราคิดอะไรกันบ้าง กามเทพค้นพบสิ่งที่มีค่าให้กับเมืองไทย ยิ่งกว่าการค้นพบน้ำมันที่ลานกระบือหรืออ่าวไทยซะอีก แต่เราจะไม่ขอเป็นกระบือ เขาให้ปันผลเราสักบาทใหมให้เราได้ถือหุ้นบ้างใหม เจ้าของเมืองไทย วันนี้บ.ริช แอนด์ เฮลท์ จำกัด ค้นพบนวัตกรรมที่โลกยังทำไม่ได้ แล้วให้โอกาสคนมองเห็นเป็นผลประโยชน์ร่วมกัน แล้วมาแบ่งปันกัน ทำใมจะไม่ดัง เมื่อเมืองไทยให้โอกาสกันน้อย หรือแทบจะไม่ให้เราได้พูดได้แสดงได้อย่างฟังกันบ้าง เราต้องเชื่อฟังผู้มีอำนาจถ่ายเดียว ว่าอะไรได้ไม่ได้ จากวงการสาธารณสุขหรือจากนักวิจัยทั้งหลาย และผุ้ออกกฎหมายทั้งหลายฯลฯ เราจึงต้องร้องเพลงรอไปก่อน "รอ รอแล้วรอ" รอจนนักร้อง นักการเมือง ฯ ผู้มีชื่อเสียงตายกันไปหลายคน จากไปก่อนวัยอันควร ต่อไปคงจะเป็นเราผู้โชคร้าย1ในล้านคน/ปี เราจะไม่ทน ไม่รอ หมูไม่กลัวน้ำร้อนแล้ว เราจึงมองไปที่ตลาดโลก เราจะว่ากันต่อไป

สวัสดีครับ มันแปลกดีนะ ที่การค้นพบความลับการมีอายุยืนของคนไทย มันสำคัญกับคนไทยทุกคน แต่ไม่มีใครรู้จัก รู้จักแล้วแต่ก็ไม่เชื่อ วิสัยทัศน์ด้านสุขภาพของคนไทย เป็นอย่างไรบ้าง? ผลลัพธ์ ณ.ขนาดนี้ การคุกคามของโรคร้ายเรื้อรัง ไม่มีทีท่าว่าจะลดลง คนไทยเป็นภาระต่องบประมาณของรัฐฯ ปีละ2แสน5หมื่นกว่าล้านบาท มีผู้ป่วยรายใหม่จากโรคเรื้อรัง ต้องทานยาเคมี กับการรักษาแผนตะวันตก มีผู้ป่วยเกิดขึ้นใหม่ปีละประมาณ1ล้านคนทุกปี อายุขัยที่สั้นลง สถิติที่ไม่เคยโกหก(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค) วันนี้คุณรู้จักสมุนไพรกามเทพใหม คุณโชคดีแล้ว ที่จะทำให้อายุยืน ผิวพรรณดี สุขภาพดี มีผลงานพยานมากว่า120คลิปในยูทูป คลอบคลุมเกือบทุกระบบของร่างกาย คุณอายุเท่าไหร่แล้ว พยากรณ์ได้ใหมว่าคุณจะไม่เป็นภาระต่อรัฐบาล ต่อสังคม ต่อตนเองและครอบครัว ความจำเป็นที่ต้องจ่าย สมุนไพรกามเทพช่วยได้ อย่าให้เงินที่หามาได้ด้วยน้ำแรงและเวลาทั้งหมด ต้องหมดไปกับการรักษาพยาบาลและต้องเยียวยาไปอีกนานสักเท่าใด จึงจะคลายจากโรคร้ายเรื้อรัง?

 
แก่แล้วก็กระชับได้
เรื่องภายในให้กระชับ แม้แต่แพทย์ปริญญายังไม่เชื่อ ว่ามันไม่มีสมุนไพรตัวใหนทำได้ แต่อยากให้ดูพยานว่า เขาได้ผลจริงๆ ไม่ได้โม้ ไม่ได้โอ้อวด มันเป็นเรื่องจริง ใครก็ได้ถ้าไม่ได้ผล ให้เอาขวดเปล่ามาขว้างได้ที่บริษัทฯ
 
อินโนเวท1
นวัตกรรมที่ยังหาไม่ได้ในโลก คนไทยค้นพบนวัตกรรมชิ้นสำคัญคนแรกของโลกฯ
 
เสน่ห์สาวกามเทพ
"ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะ" เป็นสาวสุดแรงได้ เพราะสมุนไพรกามเทพ สวยทั้งภายนอก และภายในไม่ต้องผ่าตัด ตอดรัดได้ จัดไป ไม่เชื่อก็แล้วแต่ เขาฟินกันทั้งนััน555ฯ
Share on Facebook
สุขภาพและความงาม
1.สมุนไพรกามเทพ ตรีผลา(ตัวหลัก) ยอดหญิง ยอดเสน่ห์ และยอดรัก
ผลิตจากผลไม้และสมุนไพร ในรูปแบบของไวน์เพื่อสุขภาพ แบบไวน์องุ่นของต่างประเทศ ไวน์ไทยจึงต้องใช้ชื่อตามผลไม้ไทยว่า ไวน์ตรีผลา ต้องได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายได้ จากอธิบดีกรมสรรพสามิตเท่านั้น และได้มีการนำน้ำไวน์ ไปตรวจวิเคราะห์แล้วผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมสรรพสามิต จึงได้รับอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายได้ทั้งในประเทศและทั่วโลก มีการเสียภาษีให้กับสรรพสามิตตามกฎหมายใหม่(พ.ศ.2560)อย่างถูกต้องทุกประการฯ

 ราคา 1,250
ความเชื่อมั่น
ความน่าเชื่อถือ
0 Photo

 
Copyright © 2013-2015 สมุนไพรกามเทพ All Rights Reserved. 
Powered by  ThaiWebPlus